TURYSTYKA

Treść

Przysietnica rozciąga się u podnóża pasma Radziejowej leżącej w Beskidzie Sądeckim. Od północy schodzi w Kotlinę Sądecką, w sercu której leży Stary Sącz. Jest piękną miejscowością budzącą podziw przyjezdnych. Jej krajobraz tworzą góry i pagórki porośnięte lasami oraz pola uprawne. Znajduje się tu ciekawy drzewostan bukowy, liczący około stu lat. Niewątpliwą atrakcją stanowią urwiska, skalne, rozpadliny i wychodnie skalne, zwane „Wietrzne dziury”. Całość tworzy miejsce urocze, które obfituje w liczne okazy starych drzew i przedziwne w swym kształcie skałki. Przez miejscowość przepływa Potok Przysietnicki. Cała wioska w zasadzie rozciąga się w wąskiej kotlinie wijącej się rzeki i krętej przecinającej ją drogi biegnącej od strony Barcic. Nad tą kotliną wznoszą się pagórki, a na nich przysiółki. Ich odległość od wioski jest znaczna. Stanowią one jakby przystanek na trasy szlaków ciekawych wędrówek na Przehybę i Radziejową. Z każdego miejsca Przysietnicy można na nie wychodzić. Po sforsowaniu niekiedy dość bystrych stoków wychodzi się na piękne łagodne polany, na których można wypocząć i z których rozciąga się piękna panorama Kotliny Sądeckiej. Z.G.