Przejdź do treści
1
pr2
pr6
pr1211
gol
Bystro Kicora – przedmurze nadpopradzkiej góralszczyzny
prz
przysietnica1211
Przejdź do stopki

Zebranie Wiejskie Wsi Przysietnica

Zebranie Wiejskie Wsi Przysietnica

Treść

Dziś 19.09.2021 w Domu Strażaka odbyło się Zebranie Wiejskie Wsi Przysietnica. Obrady otworzyła Pani sołtys Bożena Ogorzały, witając  wiceburmistrza Starego Sącza Kazimierza Gizickiego jak również radnych Rady Miejskiej w Starym Sączu w osobach: Zofię Golonka, Jana Tokarczyka i Jerzego Sobczaka. Następnie  przedstawiono porządek Zebrania w punktach: otwarcie, powitanie, podjęcie Uchwały o podziale Funduszu Sołeckiego, Uchwały o przyjęciu zadań do realizacji, sprawozdanie z realizowanych przedsięwzięć w 2021 roku , wolne wnioski, zakończenie. Pani Sołtys przedstawiła propozycję podziału funduszu Sołeckiego wypracowaną przez Radę Sołecką do której zgłoszono wniosek o przekazanie 3 tysięcy złotych dla Stowarzyszenia Górali Popradzkich na działalność statutową. Po przyjęciu Funduszu Sołeckiego i przedstawieniu sprawozdania z 2021 roku  przez wiceburmistrza w wolnych wnioskach zgłoszono następujące sprawy. Dokończenie kanalizacji w centrum miejscowości, poprawienie przejezdności dróg rolniczych, oświetlenie w stronę osiedla Targowisko, remont wyrwy w osuwisku nad remizą, poszerzenie drogi na Stawiasy, remont drogi na Pieniężne, poprawienie krat w drodze na Zadki, problem zalewania posesji przez wody opadowe. Poniżej przedstawiamy przedsięwzięcia do realizacji z Funduszu Sołeckiego na 2022 . (K.G.)

Pl

Nazwa inwestycji realizowanej z Funduszu Sołeckiego 2022 roku

kwota (zł)

1.

Remont dróg, modernizacja, odwodnienie drogi

30 091 zł

2.

Organizacja imprez promocyjno-rekreacyjnych w sołectwie

5 000 zł

3.

Doposażenie OSP Przysietnicy

5 000 zł

4.

Zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów szkoły

1 500 zł

5.

Zakup nowości książek do biblioteki

1 500 zł

6.

Doposażenie zespołu Bystro Kicora

3 000 zł

7.

Środki dla Stowarzyszenia Górali Popradzkich

3 000 zł