Aktualności

Liczba wyświetleń: 107

Treść

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia, akcja prowadzona corocznie której celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Jest to dzień równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii. Niezależnie od wyznawanej wiary czy przynależności etnicznej, wszyscy dzielimy między siebie tę samą planetę, która jest naszym wspólnym dobrem. Właśnie taki cen przyświecał młodzieży, która postanowiła wziąć udział w sprzątaniu Przysietnicy. Organizatorem akcji „ Sprzątamy, bo o środowisko dbamy” była Pani Sołtys Bożena Ogorzały. Liczna grupa ochotników, którzy przyłączyli się do akcji, dobrze wróży na przyszłość. Należą się słowa podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację, opiekunom jak również Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Przysietnicy za  przygotowanie smakowitego poczęstunku.(K.G)