Aktualności

Liczba wyświetleń: 139

Treść

Maciej Niedźwiecki był kierownikiem szkoły ludowej w Przysietnicy w latach 1905 – 1924. Pracę w dwu - klasowej szkole objął po Alojzym Glińskim. Warunki szkolne były w stanie opłakanym- budynek drewniany prawdopodobnie zaczęto budować w 1886 roku, niedbale, części wewnętrzne niszczył grzyb, zewnątrz ściany nieoszalowane. Sama budowa trwała szereg lat i nigdy nie doprowadzono do zadowalającego stanu. W czasie jego 19 – letniej pracy w tej małej szkole przewinęło się 8 nauczycielek do pomocy, a po przejściu na emeryturę jedna z nich Stefania Buszkówna pełniła obowiązki kierownika do przyjścia Danielskiego.

            Maciej Niedźwiecki przybył do naszej wioski z Łomnicy. Jego następca Jan Danielski wspomina , że był dobrym i zaradnym gospodarzem. Oprócz pracy nauczycielskiej prowadził wypłaty dla robotników leśnych i furmanów w Zarządzie Dóbr Ryterskich. Dzięki oszczędnościom kupił sobie 10 morgów pola oraz postawił dom blisko szkoły.  Wkrótce po przejściu na emeryturę w 1925 roku w maju zmarł w wieku 56 lat, został pochowany w Barcicach, naszej ówczesnej parafii. Obecnie jego prochy zostały przeniesione do rodzinnego grobowca Niedźwieckich – Stawiarskich na cmentarzu w Przysietnicy.(ZG).