Aktualności

Liczba wyświetleń: 123

Treść

19 kwietnia 2024 roku w Bibliotece Publicznej w Przysietnicy miało miejsce ciekawe wydarzenie – popołudnie z poezją Marzeny Setlak z (domu Franczyk) autorką tomiku poetyckiego ,,Przemalowani”. Dla wielu z nas to spotkanie było miłym zaskoczeniem. Nasza rodaczka atywnie działająca zarówno w miejscu pracy w przedszkolu, w Łąckim Klubie Literackim, w Gminnym Ośrodku Kultury. Wraz z nią na spotkanie do biblioteki licznie przyjechali przedstawiciele instytucji kulturalnych i pracy na czele z wójtem Łącka Janem Dziedziną.

            W mojej pamięci Marzena zapisała się jako zdolna, ambitna uczennica przejawiająca talent zwłaszcza do przedmiotów humanistycznych, laureatka olimpiady z języka polskiego na szczeblu wojewódzkim. Napisałam olimpiady, bo w tamtym czasie konkursy przedmiotowe tak się nazywały. Marzena i dzisiaj utrzymuje silne więzy z rodziną, mocno interesuje się tym, co dzieje się w Przysietnicy. Świadczyły o tym jej wspomnienia z najważniejszych wydarzeń w życiu zamknięte w zdjęciach, które prezentowała podczas spotkania. Tym milej było uczestniczyć w ciekawie prowadzonym przez nią samą spotkaniu, słuchać zaprezentowanych wierszy przez dzieci z jej rodziny oraz panią dyrektor przedszkola, w którym pracuje. Wierszy przerywanych występem muzycznym pani Renaty Widerowskiej, która napisała muzykę do niektórych jej wierszy.

            Cóż można powiedzieć o jej wierszach? Pięknie to wyraził Józef Janczewski we wstępie do tego tomiku:

,,Wiersze Marzeny Setlak zebrane w tomiku ,,Przemalowani” niosą nam w darze zroszony świat, zielony zmierzch, błękit nieba. W nich jest wiatr i deszcz, Dunajec i kąpiące się w nim słońce, są jabłonie z czerwienią dojrzałych jabłek (…) jest piewcą swej ukochanej małej ojczyzny, którą jest Beskid Wyspowy i Beskid Sądecki i Łącko”.

            Dziękuję Marzenie za chwile dla nas mieszkańców, za to że przeniosła nas w inny świat i w imieniu wszystkich życzymy kolejnego zbioru wierszy. Paniom z Biblioteki dziękujemy za zorganizowanie tego spotkania(ZG).