Inwestycje

Treść

Inwestycje planowane do realzacji w Przysietnicy 2021

Zebranie wiejskie wsi Przysietnica dnia 20.09.2020 o godz.17.00, uchwaliło podział środków na 2021 rok. Podział został zaproponowany przez Sołtysa i Radę Sołecką i przyjęty przez Zebranie, a przedstawia się nastepująco;

LP Nazwa inwestycji realizowanej w 2021 roku kwota (zł)
1. Remont dróg, modernizacja, odwodnienie drogi 23 060 zł
2. Organizacja imprez promocyjno-rekreacyjnych w sołectwie 10 205 zł
3. Doposażenie OSP Przysietnicy 6 500 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów szkoły 1 500 zł
5. Zakup nowości książek do biblioteki 1 000 zł
6. Doposażenie zespołu Bystro Kicora 3 000 zł
7. Oświetlenie Pod Brzegiem 550 m.b. 74 570 zł
8. Oświetlenie Wygony 800 m.b. 86 819 zł
9. Oświetlenie Do Jurczaków 315 m.b. 25 857 zł
10. Zasypanie 7 wyrw Potoku Przysietnickiego 267 512 zł

 

Inwestycje wykonane w 2020 roku w  Przysietnica

LP Nazwa inwestycji realizowanej w 2020 roku kwota (zł)
1. Remont drogi Do Janczaka (140mb) 27 848
2. Remont drogi Do Radomskich (150mb) 66 309 zł
3. Remont drogi Przysietnica Wygony (385mb) 128 450 zł
4. Budowa oświetlenia Przysietnica w stronę Zadek 35 100 zł
5. Budowa biblioteki 3 250 352 zł
6. Budowa parkingu 379 136 zł
7. Doposażenie OSP Przysietnicy 3 500 zł
8. Zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów szkoły 1 489 zł
9. Zakup nowości książek do biblioteki 991 zł
10. Doposażenie zespołu Bystro Kicora 1 710 zł