Bystro Kicora

Treść

Od 2015 roku w Przysietnicy działa Regionalny Zespół "Bystro Kicora". Inicjatorem powstania zespołu był Kazimierz Gizicki. Zespół postawił sobie za cel odbudowanie i przywrócenie najstarszych tradycji swojej miejscowości. Kierownikiem i dobrym duchem zespołu jest Bogumiła Ogorzały, instruktorem i dyrektorem artystycznym Monika Florek, a od 2018r. instruktorem wspomagającym Maciej Jeżowski. W zespole tańczy, śpiewa i gra ponad  trzydzieśioro młodych ludzi. Dziś zespół prezentuje się na wielu imprezach i festiwalach. Na konkursie muzyków i instrumentalistów Drużbacka grająca na złóbcokach Julia Dudek i towarzyszący jej na dudach Adrian Żelasko otrzymali I nagrodę w kategorii kapel dziecięcych. Kapela zaprezentowała najbardziej archaiczne utwory z regionu górali nadpopradzkich. Zachęceni tym zwycięstwem pojechaliśmy na ogólnopolski festiwal folklorystyczny Dziecko w folklorze” do Baranowa Sandomierskiego. Tam nasza archaiczna kapela wygrała sobie II miejsce, zaś multiinstrumentalista Maciej Citak otrzymał wyróżnienie. Sukcesem dla członków „Bystrej Kicory” zakończył się udział w odbywającym się w tym roku w Wierchomli konkursie gry na instrumentach pasterskich „Wałasi ojce nasi”. Nagrodę Grand Prix i  karpacką trombitę dla Przysietnicy zgarnęła Julia Dudek. Międzynarodowe jury doceniło piękny śpiew Juli i archaiczny sposób grania. W kategorii dzieci do 15 roku I nagrodę otrzymała grająca na dzwonkach pasterskich, okarynie i piszczałce Ewelina Ptaśnik, zaś Adrian Żelasko w kategorii młodzieżowej otrzymał II miejsce. Zespół został również zaproszony przez Stowarzyszenie „Górale Karpat” do niezwykłej muzycznej podróży z artystą Czesławem Mozilem po Szlaku Kultury Wołoskiej. Owocem tej wędrówki było nakręcenie teledysku „Dalej jazda Panie Gazda”. Słowa do utworu napisał Michał Zabłocki (autor m.in. tekstu „Cichosza” dla Grzegorza Turnała), muzykę sam Czesław Mozil. Zdjęcia do teledysku były nakręcone w  Starym Sączu, Rytrze, Wierchomli i w Piwnicznej.