Strategia Rozwoju Gminy Stary Sącz

Treść

Minął czas realizacji Strategia rozwoju Starego Sącza na lata 2010-2020, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 lipca 2010. Dziś możemy podsumować ten miniony czas i ocenić stopień realizacji zamierzeń, co udało się osiągnąć w minionej  dekadzie. Analizując plany strategiczne ograniczymy się do Przysietnicy. Najwiekszym osiągnieciem minionej dekady jest budowa kanalizacji i wodociągu za blisko 20 mln zł. Również budowa chodników, uzupełnienie oświetlenia przy drodze powiatowej, budowa infrastruktury drogowej na ośiedlach i przysiółkach, łącznie blisko 10 km nowych dróg, budowa boiska z zapleczem sportowym, termomodernizacja Szkoły Podstawowej, modernizacja Remizy Strażackiej z zakupem samochodów. Ukoronowaniem dekady jest budowa nowej biblioteki i parkingu. To inwestycje, natomiast z punktu społecznego miejscowości osiągnieciami są: konsekracja kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela ,nadanie imienia  Szkole kardynała Stefana Wyszyńskiego, założenie Stowarzyszenia Górali Popradzkich, założenie zespołu Bystro Kicora, uruchomienie przez mieszkańców, pięciu gospodarstw agroturystycznych.