Radni do Rady Miejskiej

Treść

       Zofia Golonka                                Jan Tokarczyk                                              Jerzy Sobczak 

Przewodnicząca Komisji                  Przewodniczący Komisji                                Członek Komisji

Petycji,Skarg i Wniosków         Budżetu i Rozwoju Gospodarczego           Budownictwa i Statutowej