Górale Popradzcy

Treść

Od 2016 roku działa w Przysietnicy Stowarzyszenie. Jego siedzibą jest budynek Remizy Strażackiej. Inicjatywa założenia narodziła się wśród osób należących do  Ochotniczej Straży Pożarnej, bądź współpracujących z nią. Powstał Komitet Założycielski w składzie: Kazimierz Gizicki, Iwona Ogorzały, Agnieszka Olszowska, Lucyna Dorula, Ewa Gał. Wkrótce Komitet rozpoczął prace organizacyjne zakończone oficjalną rejestracją, naborem członków, utworzeniem Władz Stowarzyszenia – Zarządu. W jego skład  weszły: 

1. Iwona Ogorzały – prezes Zarządu. 2. Agnieszka Olszowska - wiceprezes Zarządu.

3. Lucyna Dorula – wiceprezes Zarządu.4. Bogumiła Ogorzały – skarbnik.5. Ewa Gał – sekretarz.

9 lipca 2016 r. w Remizie OSP miało miejsce spotkanie inauguracyjne, podczas którego Viceburmistrz Kazimierz Gizicki mówił o pomyśle utworzenia organizacji skupiającej mieszkańców, nawiązującej do dawnych tradycji panujących w Przysietnicy. Wspomniał o publikacjach dotyczących górali sądeckich, a zwłaszcza grupy zamieszkującej gminę Stary Sącz przynależącej do skupiska przysietnicko - barcickiego. Zachowane archiwalne materiały, publikacje pozwalają na odtworzenie strojów, muzyki, oraz zwyczajów związanych z dawnym życiem w naszej ,,Małej Ojczyźnie”. One też były inspiracją do opracowania celów działalności nowo powstałej organizacji, które to Pani Iwona Ogorzały ówczesna Prezes Stowarzyszenia Górali Popradzkich zaprezentowała: 

1. Kultywowanie tradycji Górali Nadpopradzkich.

2. Promowanie przysmaków kulinarnych regionu góralszczyzny.

3. Odtworzenie tradycyjnych stroi Górali Nadpopradzkich.

4, Wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki górskiej.

5. Działania na rzecz aktywizacji społecznej  i kulturalnej dzieci i młodzieży.

6. Aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa.

7. Współpraca z innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie Unii Europejskiej.

Cele Stowarzyszenie zamierza realizować  poprzez:

1. Współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, instytucjami kulturalnymi oraz organami pozarządowymi.

2. Organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych.

3. Promocję prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności oraz wytworzenie produktów regionalnych utożsamianych z regionem Górali Nadpopradzkich.

4. Organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży służących kultywowaniu tradycji Górali Nadpopradzkich poprzez: tańce  i śpiewy  regionalne.

5. Organizację szkoleń, seminariów.

6. Udział w wystawach , targach oraz prezentacjach potraw regionalnych.

W stowarzyszeniu aktywnie działa wiele osób, m.in. Agnieszka Olszowska, Lucyna Dorula, Kazimiera Padula, Małgorzata Łabuda, Iwona Ogorzały, Bogumiła Ogorzały, Sabina Dorula, Danuta Kaletka. W swym dorobku pochwalić się mogą licznymi nagrodami w konkursach kulinarnych, prezentowanymi wytworami sztuki origami, dekoracjami świątecznymi na kiermaszach regionalnych. Na podkreślenie zasługują wykonane na 15 sierpnia wieńce dożynkowe do naszego Kościoła – Św. Kinga, Kielich z hostią. W ramach Stowarzyszenia organizowane są spotkania, projekty, wycieczki.

W ramach stowarzyszenia powstał zespół dziecięcy o nazwie ,,Bystro Kicora”, a projekt budżetu obywatelskiego umożliwił dla nich uszycie pięknych, charakterystycznych strojów dla skupiska przysietnicko – barcickiego. 9 lipca 2016 r. po raz pierwszy młody zespół oficjalnie zaprezentował się szerszej publiczności – władzom gminy, sołectwa, szkoły oraz rodzicom i członkom stowarzyszenia, ugoszczonych regionalnymi, smacznymi potrawami. Trzeba się cieszyć, że taka organizacja powstała, która jak wskazują różnorodne cele będzie ubogacać życie w naszej wiosce.

Opacowała Zofia Golonka na podst. prezentacji Iwony Ogorzały