Zarząd i Komisja Rewizyjna

Treść

1. Jolanta Łabuda-prezes                                 Komisja Rewizyjna                     

2. Lucyna Dorula- wiceprezes                                         1. Marek Padula

3. Danuta Kaletka- skarbnik                                             2. Kazimierz Ptaśnik

4. Bogumiła Ogorzały-sekretarz                                       3. Józef Majerski

5. Małgorzata Padula- członek zarządu