Sołectwo Przysietnica

Treść

Przysietnica to duża wieś górska, zamieszkała przez 2130 mieszkańców, powierzchnia całkowita miejscowości to 1741 ha z czego 1099 ha stanowią lasy. Terytorialnie jest największą miejscowością Gminy Stary Sącz. Wieś położona jest w dolinie Przysietnickiego Potoku  na wys. od 360  do 1191,3 m n.p.m. Zabudowa usytuowane są w większości w dolinie oraz w małym stopniu na zboczach wzgórz. Środowisko naturalne zaliczana jest do strefy roślinności podgórskiej, charakteryzującej się występowaniem lasów mieszanych. Obszar leśny 1100 ha znajdujący się w Popradzkim Parku Krajobrazowym stanowi potężny potencjał środowiskowy Sądecczyzny. Najczęściej występującymi drzewami są m.in.: jodła pospolita, świerk pospolity, modrzew, sosna pospolita i bogaty drzewostan stuletniej buczyny karpackiej, stanowiącej enklawę przyrodniczą. Lasy pełne są grzybów i runa leśnego głównie borówek, czernic i malin. Najczęściej występujące zwierzęta to m.in.: sarny, dziki, rysie, lisy, żbiki, zające, kuny, łasice, popielice, wiewiórki, kuropatwy, bażanty. W skład miejscowości wchodzą osiedla : Cerchla, Chmurówka, Jurczaki, Na Łąkach, Na Michałówce, Niżny Koniec, Pieniężne, Podoliska, Pod Wierchami, Polanka, Potyle, Skrajnia, Twarożka, U Garwoli, U Górali, U Sarnów, U Stawiarskich, Wygony, Wyżny Koniec, Zadki, Zagroda, Okrajki, Strzebiołki i Targowisko. Miejscowość jest wyposażona w kanalizację, wodociągi, gazociąg, telefony sieciowe. W 1981 erygowano parafię pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. W Przysietnicy działa  Szkoła Podstawowa im. kardynała Stefana Wyszyńskiego, remizę strażacką, biblioteka i boisko wielofunkcyjne. Prężnie działają stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie Górali Popradzkich z Zespołem Góralskim Bystro Kicora. Przysietnica charakteryzuje się pięknym krajobrazem, licznymi ścieżkami górskimi, szlakami turystycznymi prowadzącymi na Przehybę. Sprzyja to rozwojowi agroturystyki, już dziś działa 5 ośrodków agroturystycznych i stadnina koni. Ośrodki w sumie posiadają 50 miejsc noclegowych. (K.G.)