Przejdź do treści
1
pr1
pr2
pr1211
Bystro Kicora – przedmurze nadpopradzkiej góralszczyzny
przysietnica1211
hhhhhhhh
wizja
Przejdź do stopki

Średniowieczne początki Przysietnicy.

Liczba wyświetleń: 236
Średniowieczne początki Przysietnicy.

Treść

Jakie były początki Przysietnicy przed nastaniem organizacyjnej formy powstawania wsi czyli przed lokacją?. Jakie czynniki i kto spowodował, że wzdłuż potoku przysietnickiego, pomiędzy wzgórzami u podnóża Radziejowej, Koniecznej, Przehyby osiedlali się ludzie, rosła osada. Zamek w Rytrze: jego początki i jego związek z Przysietnicą. Rycerz Piotr Wydżka kasztelan sądecki prawda historyczna i legenda. Kto i kiedy założył wieś?. Jak wyglądała nasza wieś w średniowieczu, jej kształt, organizacja?. Rola Św. Kingi i Bolesława V Wstydliwego dla powstania i rozwoju Przysietnicy. Legendy, podania ludowe zakorzenione, związane z Św. Kingą wśród ludzi i dzisiejsze tradycje wyrosłe na nich. Jak wyglądała nasza wieś w średniowieczu?. Skutki najazdu Tatarów na Ziemię Sądecką, także na Przysietnicę. Katczy (kotczy zamek) w Przysietnicy. Najdawniejsze młyny i karczmy przysietnickie, rola rzeki.

            Te zagadnienia były tematem PANELU DYSKUSYJNEGO " SPOTKANIA Z HISTORIĄ"- Średniowieczne początki Przysietnicy, w którym wystąpili: Sławomir Wróblewski – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii, specjalizujący się w dziejach średniowiecznej Małopolski i historii lokalnej ziemi sądeckiej,  Zofia Golonka- nauczyciel historii, radna gminy Stary Sącz, Kazimierz Gizicki – pasjonat historii, wiceburmistrz Starego Sącza.

            W spotkaniu z wczesną, średniowieczną historią Przysietnicy wzięli udział sołtys Przysietnicy, pani Bożena Ogorzały, sołtys Barcic, pan Tomasz Koszkul, dyrektor PiMGBP w Starym Sączu, pani Monika Jackowicz-Nowak, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Przysietnicy, pani Anna Golonka, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Przysietnicy, uczniowie klasy VII i dwóch klas VIII wraz z wychowawcami,  oraz mieszkańcy Przysietnicy.

            Dziękujemy pracownikom Biblioteki za zorganizowanie tego spotkania, uczestnikom za przybycie i wysłuchanie naszej przysietnickiej historii. Mamy nadzieję, że będzie ono inspiracją do dalszych poszukiwań i odkrywania historycznych śladów.(ZG)