Przejdź do treści
1
pr1
pr2
p16
pr6
pr1211
gol
Bystro Kicora – przedmurze nadpopradzkiej góralszczyzny
prz
Przejdź do stopki

Spotkanie z artystami w Przysietnicy

Spotkanie z artystami w Przysietnicy

Treść

Dziś podczas 12 Starosądeckiego Jarmarku Rzemiosła w Przysietnicy gościliśmy  przyjaciół ze Stowarzyszenia Ludzi Twórczych z Brzozowa. Spotkanie miało miejsce w naszej bibliotece, gdzie rozmawialiśmy o wartości bibliotek w tworzeniu dziedzictwa kultury społeczności lokalnej, w myśl idei „ Więcej wiedzieć, dalej widzieć, bardziej rozumieć świat. Po spotkaniu miało miejsce wspólne biesiadowanie na Osiedlu  Wygony u Pana Edwarda Stawiarskiego. To spotkanie to rewizyta zaprzyjaźnionego stowarzyszenia z Brzozowa, które przyjęło zaproszenie: Sołectwa Przysietnica, Stowarzyszenia Górali Popradzkich w Przysietnicy jak również Ochotniczej Straż Pożarnej. Na spotkaniu wypracowano kierunki działania i wspólne inicjatywy, które będą realizowane w latach kolejnych, takie jak: wizyty studyjne, wspólne warsztaty rękodzieła ludowego, wspólne projekty promujące artystów i sztukę ludową. Współpraca została zawiązana w 2019 roku, podczas Starosądeckiego Jarmarku Rzemiosła i tu należy zaznaczyć, że w Gminie Brzozów jest miejscowość o nazwie Przysietnica, było to impulsem do zawiązania współpracy. Również podczas jarmarku gościł w Starym Sączu burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński, przedstawiając propozycję zawiązania partnerstwa Gminy Brzozów z Gminą Stary Sącz.(KG)

14185