Przejdź do treści
1
pr2
pr6
pr1211
gol
Bystro Kicora – przedmurze nadpopradzkiej góralszczyzny
prz
przysietnica1211
Przejdź do stopki

Uroczystość poświęcenia nowego sztandaru szkoły

Uroczystość poświęcenia nowego sztandaru szkoły

Treść

29 września w czasie uroczystej Mszy św. ks. Biskup Artur Ważny dokonał poświęcenia nowego sztandaru Szkoły Podstawowej w Przysietnicy im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Było to wyjątkowe i ważne dla społeczności wydarzenie. Sztandar  szkoła posiada od 2009 roku. Nowy sztandar nawiązuje do wzoru przyjętego przed laty. Znaczenia sztandarowi dodała ceremonia jego poświęcenia w kościele, oraz ceremonia    w czasie akademii  szkolnej podczas której nastąpiło przekazanie sztandaru przez przedstawicieli rodziców dyrektorowi szkoły Aleksandrowi Łukasikowi. Rodziców reprezentowali: Jan Tokarczyk, Anna Pawlik i Izabela Radomska. Zaś  po prezentacji sztandar  przekazany został uczniom. Poczet sztandarowy uczniów stanowi honorową reprezentację szkoły.

            Sztandar od zarania naszych dziejów jest symbolem jedności, wierności i honoru. Stanowił jak i stanowi on funkcję znaku rozpoznawczego, znaku przynależności do jednej "rodziny", w naszym przypadku do rodziny szkolnej. Pełni funkcję reprezentacyjną, wyraża najważniejsze wartości i zasady danej społeczności. Jest równie ważny co flaga państwowa dla kraju. Jest także symbolem więzi, która łączy społeczność szkolną.

            Warto tu przypomnieć, że 12 lat temu inni rodzice – Kazimierz Gizicki, Agata Kozioł i Grażyna Czerpak przekazywali sztandar społeczności szkolnej w czasie uroczystości, podczas której nadane zostało imię szkoły. Dzisiaj imię Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Piękna sztafeta pokoleniowa. Podczas takich uroczystości uczniowie poznają czym jest patriotyzm, szacunek do ojczyzny, poszanowanie tradycji, a także duma ze swojej ,,Małej Ojczyzny”.(ZG)