Przejdź do treści
1
pr2
pr6
pr1211
gol
Bystro Kicora – przedmurze nadpopradzkiej góralszczyzny
prz
przysietnica1211
Przejdź do stopki

Szkolenie w zakresie korzystania z Internetu

Szkolenie w zakresie korzystania z Internetu

Treść

Zakończyło się szkolenie dla grupy osób, które skorzystały z naboru, oferty realizowanej przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej z Nowego Sącza. Szkolenie odbywało się w Bibliotece w Przysietnicy w ramach Projektu ,,Cyfrowa Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską. Szkolenie odbywało się od 19 sierpnia do 14 października. Jego celem było podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu, w tym z e-usług publicznych.

            Jak zgodnie przyznają uczestnicy szkolenia był to zarówno bardzo pożyteczny jak i miły i przyjemny kurs – tak to też można określić. Kolejne godziny szkolenia szybko mijały na zapoznawaniu się zarówno z nowymi umiejętnościami, ale także w utwierdzaniu się, że coś umiemy, potrafimy, że nie taki diabeł straszny. Trzeba tu zaznaczyć, że szkolenie adresowane było do osób starszych, dla których korzystanie z e-usług jest problemem. Warto uczestniczyć w takich przedsięwzięciach, których założeniem jest popularyzowanie Internetu i nowoczesnych narzędzi komunikacji, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego. Wspólne pokonywanie trudności jest łatwiejsze. Tym bardziej, że szkolenie odbywało się w pięknej Bibliotece przy zachęcającym wsparciu personelu, a szczególnie pań bibliotekarek.(ZG)