Przejdź do treści
1
pr2
pr6
pr1211
gol
Bystro Kicora – przedmurze nadpopradzkiej góralszczyzny
prz
przysietnica1211
Przejdź do stopki

Oddział Związku Strzelca w Przysietnicy

Oddział Związku Strzelca w Przysietnicy

Treść

Odkrywając historyczne karty Przysietnicy czytamy o założeniu w 1931 roku, oddziału Strzelca. W okresie międzywojennym Związek Strzelecki funkcjonował jako organizacja społeczno-wychowawcza młodzieży. Zrzeszał pozaszkolną, przedpoborową młodzież, głównie wiejską i rzemieślniczą. Zajmował się działalnością w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Podlegał Ministerstwu Spraw Wojskowych. Pozostawał w ścisłym związku z obozem Józefa Piłsudskiego. Minęło dziewięćdziesiąt lat od spotkania założycielskiego w Przysietnicy, które miało miejsce w budynku szkoły, 26 stycznia 1931 roku w obecności wójta gminy Przysietnica Józefa Pomorskiego, kierownika szkoły Jana Danielskiego i wielu młodych mieszkańców naszej miejscowości. Zebranie wybrało Zarząd i Komisję Rewizyjną, również podjęto Uchwałę o zorganizowaniu zabawy z której dochód postanowiono przekazać na cele związku. Komendantem oddziału Strzelca został Jan Witowski, a jego zastępcą Jan Gizicki w szeregi związku wstąpiło 36 osób. Oddział prowadził zajęcia z musztry, walki w ręcz, jazdy konnej, podchodów, strategii obrony, asekuracji, ataku i zachowania podczas bitwy. Zajęcia były prowadzone przez komendantów Strzelca jak również doświadczonych żołnierzy walczących w Bitwie Warszawskiej, takich jak Wojciech Gizicki czy Michał Tokarczyk. Dziś patrząc z perspektywy minionych lat warto zauważyć, że wielu z tych chłopców zginęło w działaniach wojennych w 1939-1945 roku, broniąc granic Polski w Wilnie czy Grodnie gdzie zostali przydzieleni wraz z sądeckim 1.Półkiem Strzelców Podhalańskich. Kulisy działalności oddziału Związku Strzelca w Przysietnicy, są nieodkrytą tajemnicą. Dziś po wielu latach określamy, że to wydarzenie, zaszczepiło w wielu młodych chłopcach patriotyzm, nadrzędną wartość Ojczyzny i chęć służenia jej. (KG)