Przejdź do treści
1
pr1
pr2
pr1211
Bystro Kicora – przedmurze nadpopradzkiej góralszczyzny
przysietnica1211
hhhhhhhh
wizja
Przejdź do stopki

Ks. prałat Jan Wąchała Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej

Liczba wyświetleń: 359
Ks. prałat Jan Wąchała  Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej

Treść

Ks. prałat Jan Wąchała wyróżniony odznaczeniem Zasłużony dla Ziemi Sadeckiej, przyznanym przez Radę Powiatu Nowosądeckiego na wniosek burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka. W laudacji podkreślono wielkie zasługi ks. Prałata Jan w budowie Przysietnickiej wspólnoty parafialnej. Ks. prałatowi przypadło w udziale budowanie parafialnej świątyni. Zwieńczeniem tego dzieła była konsekracja kościoła, dokonana przez ordynariusza tarnowskiego bpa Andrzeja Jeża w 2018 roku. Świątynia powstawała sukcesywnie, dzięki temu jest bardzo interesująca pod względem architektonicznym, a jej wystrój jest dopracowany i harmonijny. Prałat Jan Wąchała jest także kapłanem, który wkłada wiele serca w troskę o całą społeczność wykraczając swoimi działaniami poza granice zwykłych obowiązków duszpasterza. Jest  postrzegany jako człowiek oddany służbie bliźniemu, który z ogromną wrażliwością troszczy się o każdy aspekt życia wspólnoty. W czasie posłannictwa kapłańskiego, przez wiele podejmowanych działań, dał się poznać również jako przyjaciel młodzieży. Otwartość ks. Jana Wąchały na ludzkie potrzeby i gotowość służenia dzieciom, młodzieży, rodzinom i starszym osobom zjednały mu wiele uznania i wdzięczności.