Przejdź do treści
1
pr2
pr1211
gol
Bystro Kicora – przedmurze nadpopradzkiej góralszczyzny
prz
przysietnica1211
44444
Przejdź do stopki

Ruszy budowa mostu na drodze powiatowej w Przysietnicy

Liczba wyświetleń: 428
Ruszy budowa mostu na drodze powiatowej w Przysietnicy

Treść

  W bieżącym roku ruszy budowa mostu w Przysietnicy poniżej szkoły, mostu  uszkodzonego w czasie ulewnych deszczy w 2020 roku. Dzięki zabiegom burmistrza Jacka Lelka i przychylności Komisji Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, która podczas wizji lokalnej w 2020 roku podjęła decyzje o wpisaniu budowy nowego mostu w Przysietnicy na listę inwestycji strategicznych, fatalny stan techniczny mostu, podmyte przyczółki, wyrwy brzegowe w jezdni. Rozpoczęto projektowanie, które  zakończyło się pozwoleniem na budowę wydanym początkiem  2022 roku. W ramach zadania powstanie nowy most na Potoku Przysietnickim z odpowiednimi parametrami, chodnikiem i zabezpieczeniem brzegów potoku, poprawi to bezpieczeństwo dzieci uczęszczających na zajęcia do pobliskiej szkoły jak również mieszkańców Przysietnicy. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na czele ze starostą Markiem Kwiatkowskim złożył wniosek na środki do programu Polski Ład i uzyskał dofinansowanie w wysokości 5,3 mln złotych, za co mu serdecznie dziękujemy. W ramach powyższego zadania będzie przebudowany również  odcinek 600 m.b. drogi ul. Partyzantów w Starym Sączu  i powstanie nowy  chodnik około 500 m.b.  w Moszczenicy Niżnej. Podsumowując kolejna ważna inwestycja będzie realizowana na terenie Przysietnicy, która była przedmiotem dyskusji na Zebraniach Wiejskich w ostatnich latach. Podziękowania należy złożyć również radnym do Rady Powiatu, a w szczególności Edwardowi Ciągło i Ewie Zielińskiej, którzy skutecznie wprowadzili powyższe zadanie do budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok. Serdecznie dziękuję naszym posłom  z ziemi Sądeckiej na czele z Patrykiem Wichrem za pomoc w pozyskaniu środków na tą inwestycję. (K.G.)