Przejdź do treści
1
pr1
pr2
pr1211
Bystro Kicora – przedmurze nadpopradzkiej góralszczyzny
przysietnica1211
hhhhhhhh
wizja
Przejdź do stopki

Podstarości czorsztyński napada na juhasów przysietnickich 18 czerwca 1603 roku

Liczba wyświetleń: 393
Podstarości czorsztyński napada na juhasów przysietnickich 18 czerwca 1603 roku

Treść

Ta historia nie z baśni wyjęta, lecz wydarzyła się naprawdę. Na początku XVII wieku źródła  akt sądowych opisują zdarzenie, które miało miejsce na polanach w lasach przysietnickich, a dotyczyło napadu rabunkowego dokonanego przez podstarościego czorsztyńskiego Hieronima Stradomskiego na juhasów poddanych Andrzeja Boboli starosty pilźnieńskiego, dóbr królewskich  Barcic dzierżawcy. Oto jak akta opisują zdarzenie:   W “Acta castr. cap. Sand. relat.CIX, 1693. “ jest opisany spór pomiędzy nim, a pokrzywdzonym Jerzym Szamotą : “Przeciwko niemu świadczył się w grodzie sądeckim Jerzy Szamota, urzędnik i sługa Andrzeja Boboli, starosty pilźnieńskiego, dóbr królewskich Barcic dzierżawcy, imieniem tego to pana swego, że Stradomski 18 czerwca (w środę przed świętem Narodzenia Św. Jana Chrzciciela) 1603 roku  najechawszy gwałtownie z gromadą łudzi z włości starostwa czorsztyńskiego, których było do piąci set człowieka, na sałasze poddanych na wsi Przysietnicy do Barcic należącej, na miejscu na górze Skałka  rzeczonej i na drugiem miejscu, na górze Koniecznej będące, w których sałaszach ci poddani dla dobytków swych mieszkali, gdzie tento Hieronim Stradomski rzeczy, które tam w nich mieli, sery i insze nabiały pobrał i niektórych poranił, gwałtownie ich imając i od miejsca do miejsca, gdzie chciał wodząc. Między rzeczami zabranemi wymieniono sery wałaskie, siekiery, czapki, magierki, pasy z nożami “.

            Historia dowodzi, że mieszkańcy górskich, przygranicznych wsi będących wsiami królewskimi tworzące zespoły w dawnych wiekach powołane do obrony granic nie tylko zewnętrznych wrogów musiały się obawiać(ZG).

 

Źródło: (1693. ,Acta castr. cap. Sand. Relat. CIX,), dziękuję Agnieszce Wąsowicz za przekazanie informacji.