Przejdź do treści
1
pr1
pr2
pr1211
Bystro Kicora – przedmurze nadpopradzkiej góralszczyzny
przysietnica1211
hhhhhhhh
wizja
Przejdź do stopki

Dzwony parafialne

Liczba wyświetleń: 280
Dzwony parafialne

Treść

Dzwony i ich dźwięk są nierozerwalną częścią krajobrazu naszej wioski. Od zarania dziejów dzieliły nasze smutki i radości. Naturalnym jest ich potoczne „bicie” wzywające na nabożeństwa, na Anioł Pański, oraz na inne ważne okoliczności. W Przysietnicy dzwony ,,biją” od 1982 roku. Obecność i dźwięk tego elementu  kościoła, dla wielu jest tak oczywisty, dlatego też warto spojrzeć na  historię dzwonów.

            W październiku 1982 roku rozpoczęły się prace związane z budową nowej dzwonnicy na placu przy kaplicy. Budowę prowadził Stanisław Marduła z Moszczenicy. Wykonano fundamenty i konstrukcję metalową składającą się z czterech wysokich filarów. Dzwony wykonywane były w Odlewni dzwonów Waleria Felczyńska i syn Janusz Felczyński w Przemyślu. Ogólna waga 3 dzwonów z zawieszeniem wynosiła  1 tona 800 kg. W Kronice parafialnej znajduje się taki zapis – wspomnienie Ks. Lisowskiego o dzwonach:

,,Dnia 22 XII 1982 roku rano o godz. 6 wyjechaliśmy ciężarowym samochodem do Przemyśl, aby przywieźć trzy nowe dzwony i sygnaturkę. Czwarty dzwon bez zawieszenia 40 kg. To była wspaniała sprawa, ich głos, to była wielka radość i w duszy śpiewano ,,Te Deum Laudamus”. W Przemyślu p. W. Felczyńska podała mi następujący zapis o dzwonach:

1. Dzwon ,,Maryja” – waga 725 kg, ton G,

2. Dzwon Św. Jan Chrzciciel – waga 457 kg, ton B,

3. Dzwon Jan Paweł II – waga 220 kg, ton D,

4. Dzwon – sygnaturka – waga 40 kg.

 

Napisy na dzwonach ustalono na spotkaniu z Radą Parafialną w Przysietnicy, ale w licznych miejscach zmienione w Przemyślu ze względów technicznych.

 

I. ,,Dzwon Maryja”

Ludu Maryi wznieś serce do Boga, zmów Anioł Pański

          Za pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, J. E Prymasa Polski Arc. Józefa

Glempa,J. E. Bp Ord. Diec. Tarnów Jerzego Ablewicza, Dziek. Ks. Ludwika Siwadły,

Ks. Proboszcza Z. Lisowskiego Maryja Królowa Polski Matka Kościoła

Przysietmica  A. D. 1982

II. Dzwon ,,Św. Jan Chrzciciel”

Przygotujcie drogę Panu

Jemu prostujcie ścieżki

Imię moje Jan Chrzciciel

Wyrażają wdzięczność: Ks. J. Maziarzowi,

Ks. F. Widłowi, , fundatorom M. J. Stawiarskim,

A. Król, Ochotniczej Straży Pożarnej

Parafianie Przysietnicy A. D. 1982

III. Dzwon ,,Jan Paweł II”

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi

Dzwon ten ufundowali z okazji erygowania parafii

w 1981 roku parafianie  Przysietnicy

Przysietnica A. D. 1982”

Ponieważ był stan wojenny, dlatego należało uzyskać pozwolenie  z Urzędu Miasta w Starym Sączu na przewóz dzwonów do parafii. Pierwszy raz w historii Przysietnicy dzwony te zabrzmiały 24 grudnia 1982 roku o godz. 23 30  w wigilię Bożego Narodzenia przed pasterką. We wrześniu 1992 roku przeniesiono dzwony do nowego Kościoła ze starego placu wokół kaplicy. Umieszczone zostały na wieży kościelnej(ZG).