Przejdź do treści
1
pr1
pr2
pr1211
Bystro Kicora – przedmurze nadpopradzkiej góralszczyzny
przysietnica1211
hhhhhhhh
wizja
Przejdź do stopki

Niedziela z Czarnymi Góralami z Przysietnicy

Liczba wyświetleń: 230
Niedziela z Czarnymi Góralami z Przysietnicy

Treść

Spotkanie zorganizowane 10 grudnia, w niedzielne popołudnie w remizie strażackiej przez Stowarzyszenie Górali Popradzkich zdominowane zostało pięknym występem naszego rodzimego zespołu Czarnych Górali. Ten nowy zespół działający zaledwie pół roku ma już opracowanych w swoim dorobku wiele pieśni bliskich sercu Przysietniczan, śpiewanych często przy różnego rodzaju uroczystościach, spotkaniach czy biesiadach. Kierownikiem muzycznym zespołu jest pani Monika Rębilas. Zespół wizualnie pięknie się prezentuje w strojach nawiązujących do dawnych wiejskich, lokalnych tradycji. Podkreślić też należy, że członkowie we własnym zakresie uzupełnili brakujące elementy stroju.

            Spotkanie prowadziła Prezes Stowarzyszenia Górali Popradzkich Jolanta Łabuda. Ważnym punktem zebrania było podjęcie uchwały o utworzeniu w Stowarzyszeniu wewnętrznej jednostki organizacyjnej ,,Czarnych Górali z Przysietnicy”. Ta decyzja ma ułatwić rozwiązywanie wielu spraw, zwłaszcza finansowych. Świeżym przykładem jest chociażby zakup kolejnych elementów stroju góralskiego w ramach projektu ,,Przysietnicka Biesiada Góralska”, finasowanego przez  Województwo Małopolskie.

             Występy Zespołu przerywane były ciekawymi ,,godkami” w wykonaniu pani Bogusi Ogorzały, Klaudii Ogorzały i Huberta Kuliga. Było coś dla ducha, ale także dla podniebienia smaczny poczęstunek przygotowały jak zwykle panie ze Stowarzyszenia: p.Lucyna, p.Kazia, p.Danusia, p.Maria, p.Małgosia, p.Marysia.

            Przy biesiadnym stole oprócz członków Stowarzyszenia i Zespołu Czarnych Górali zasiadali  goście: pani Marta Mordarska radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, viceburmistrz i jednocześnie członek Zespołu Kazimierz Gizicki, radna Zofia Golonka, sołtys Bożena Ogorzały, vicedyrektor szkoły Anna Golonka, naucz. Małgorzata Jarząb, panie Wioletta Orłowska, Anna Majewska, prezes OSP Marek Padula oraz mieszkańcy Przysietnicy. Trzeba się cieszyć, że w Przysietnicy działa Stowarzyszenie Górali Popradzkich oraz Zespół Czarnych Górali kultywujących dawne tradycje kulturalne.(ZG)