Przejdź do treści
1
pr1
pr2
pr1211
Bystro Kicora – przedmurze nadpopradzkiej góralszczyzny
przysietnica1211
hhhhhhhh
wizja
Przejdź do stopki

Walne Zebranie Stowarzyszenia Górali Popradzkich w Przysietnicy

Liczba wyświetleń: 68
Walne Zebranie Stowarzyszenia Górali Popradzkich w Przysietnicy

Treść

Podczas Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Górali Popradzkich w Przysietnicy, Pani Prezes Jolanta Łabuda przedstawiła sprawozdanie z realizacji planów zatwierdzonych w 2023 roku. Największym tematem organizacyjnym w 2023 roku była organizacja 750-lecia Przysietnicy. Stowarzyszenie jako główny organizator wydarzenia było odpowiedzialne, za pozyskanie środków i pokrycie kosztów przedsięwzięcia, dlatego wystąpiliśmy do wielu instytucji z prośbą o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów wydarzenia. Nasza organizacja pozyskała 73 tyś złotych od instytucji , firm, osób takich jak ; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, Sądeckie Wodociągi, Nadleśnictwo Stary Sącz, Ochotnicza Straż Pożarna w Przysietnicy, Szkoła Podstawowa w Przysietnicy, Kazimierz i Bożena Giziccy, Jan Tokarczyk, Jerzy Sobczak oraz mieszkańcy Przysietnicy w formie zakupu cegiełki.  Za powyższe środki zorganizowaliśmy jubileusz, czyli dwudniową imprezę w dniach 24-25 czerwiec 2023. Środki wydatkowaliśmy na wypożyczenie sceny, nagłośnienie, honoraria dla artystów, występujących zespołów, zakupy gadżetów jubileuszowych, przygotowanie spektaklu Przysietnickie Sobótki, poczęstunki dla gości, artystów. Również stowarzyszenie pozyskało środki na wydanie Dziejów Przysietnicy. Ubiegły rok był bardzo owocny dla Stowarzyszenia. Towarzyszyło mu wiele działań: organizacja wypieku pączków w tłusty czwartek, udział w kiermaszu wielkanocnym w Starym Sączu i sprzedaż palm, nawiązanie współpracy z Fundacją Feri, szkolenie dla członków Stowarzyszenia związane z sytuacją pocovidovą, pozyskanie środków finansowych dla KGW i zakup drobnych sprzętów do kuchni: m.in. filiżanek oraz dofinansowanie wycieczki do Szczawnicy i Czerwonego Klasztoru na Słowacji, organizacja Międzypokoleniowego Rajdu Nordic Walking w Zielone Świątki, obsługa gości w Marcinkowicach na Bitwie Regionów, udział w Starosądeckim Jarmarku Rzemiosła, udział w AgroNawojowa, obsługa gości oraz zdobycie wielu nagród np. w konkursie kulinarnym. Promocja miejscowości. Pomoc charytatywna m.in. kiermasz ciast dla chorej na SMA Wiktorii Wróbel, wydanie Gazetki Przysietnickiej, organizacja Przysietnickiej Biesiady Góralskiej - w ramach projektu kultywowanie Tradycji Górali Nadpopradzkich oraz zakup gurman dla zespołu wokalnego Czarni Górale, pozyskanie środków w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu na wydanie płyty zespołu Czarni Górale. Pozyskanie funduszy na zakup ekspresu do kawy, sztućców i garnków do kuchni . Cały dochód z obsługi cateringów, jarmarków i nagród został całkowicie przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia Górali Popradzkich w Przysietnicy W wolnych wnioskach Kazimierz Gizicki zaproponował wydanie albumu 750-lecia Przysietnicy, kontynuację publikacji Gazetki Przysietnickiej co przyjęto do protokołu. Ustalono z Zarządem Stowarzyszenia, organizację cyklicznego wydarzenia "Przysietnickie Sobótki" i ustalono ich datę 23 czerwca. Organizatorem wydarzenia będzie Stowarzyszenie Górali Popradzkich, Biblioteka Publiczna filia w Przysietnicy , Ochotnicza Straż Pożarna w Przysietnicy i Szkoła Podstawowa w Przysietnicy (KG)