Przejdź do treści
1
pr1
pr2
pr1211
Bystro Kicora – przedmurze nadpopradzkiej góralszczyzny
przysietnica1211
hhhhhhhh
wizja
Przejdź do stopki

Zebranie Wiejskie Wsi Przysietnica

Liczba wyświetleń: 463
Zebranie Wiejskie Wsi Przysietnica

Treść

  

    Zebranie Wiejskie Wsi Przysietnica otworzyła Pani Sołtys Bożena Ogorzały witając przybyłych gości,  mianowicie wiceburmistrza Kazimierza Gizickiego, radnych Rady Miejskiej Zofię Golonka, Jana Tokarczyka, Jerzego Sobczaka i mieszkańców przybyłych na zebranie, zaproponowała porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie. Podczas zebrania przyjęto uchwałami następujące tematy. Uchwałę o obchodach 750 lecia miejscowości Przysietnicy, Uchwałę o nadaniu nazw ulic w Przysietnicy, Uchwałę o przeznaczeniu 10 m3 drewna na cele realizacji małej architektury w Przysietnicy, Uchwałę o podziale środków do dyspozycji Sołectwa  na 2023 rok. W  prezentacji multimedialnej, którą przedstawił wiceburmistrz zostały poruszone sprawy inwestycji, remontów:

1.

Budowa przedszkola  koszt 1 697 400 zł

1 116 600 zł

2.

Wyposażenie przedszkola

306 615 zł

3.

Remont drogi Na Targowisko  FOGR

149 312 zł

4.

Rozbudowa kanalizacji i wodociągu

116 000 zł

5.

Projekt oświetlenia ulicznego w stronę Targowiska

28 000 zł

6.

Umocnienie brzegu i remont odwodnienia Na Krzyżówce

57 300 zł

7.

Remont drogi Na Potyle 130 m.b. Fundusz Sołecki 

38 624 zł

8.

Projekt punktu widokowego Na Targowisko

87 300 zł

 

                                             Razem

1 899 751 zł

jak również wydarzeń kulturalno-społecznych mających miejsce w 2022 roku.

Podział środków finansowych na 2023 rok przedstawia się następująco:

 

Lp.

Podział środków Sołeckich na 2023 rok

Kwota (zł)

1.

Ochotnicza Straż Pożarna

   4 000 zł

2.

Biblioteka Publiczna w Przysietnicy

   2 000 zł

3.

Zespół Regionalny Bystro Kicora

   3 000 zł

4.

Promocja Sołectwa

   7 000 zł

5.

Stowarzyszenie Górali Popradzkich

   3 000 zł

6.

Remont infrastruktury drogowej

31 000 zł

  

W wolnych wnioskach zgłoszono następujące tematy: Modernizacja mostków na drogach gminnych,Remont drogi na Pienieżne. Remont drogi do Ogorzałego.Udrożnienie  przepustów na Wygonach. Poprawa płyt drogowych na Zadki. Remont drogi na Strzebiołkach. Odwodnienie drogi na Podoliska. Odwodnienie do Stopki. Przycięcie gałęzi wzdłuż drogi na Lipie, na Pienieżne. Zamontowanie barier ochronnych na drodze za Potokiem. (K.G.)