Przejdź do treści
1
pr2
pr1211
gol
Bystro Kicora – przedmurze nadpopradzkiej góralszczyzny
prz
przysietnica1211
44444
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Uroczystość poświęcenia nowego sztandaru szkoły

Uroczystość poświęcenia nowego sztandaru szkoły

29 września w czasie uroczystej Mszy św. ks. Biskup Artur Ważny dokonał poświęcenia nowego sztandaru Szkoły Podstawowej w Przysietnicy im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Było to wyjątkowe i ważne dla społeczności wydarzenie. Sztandar  szkoła posiada od 2009 roku. Nowy szta

Siostry Klaryski z Przysietnicy

Siostry Klaryski z Przysietnicy

W Klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu obecnie z Przysietnicy są trzy Siostry – S. Helena Krzak, S. Maria Gądek, S.Czesława Ogorzały. Najmłodsza z nich Czesława Ogorzały jest już za klauzulą 35 lat. Helena Krzak ujawniła, że do Klasztoru wstąpiła mając 14 lat, chocia

Zebranie Wiejskie Wsi Przysietnica

Zebranie Wiejskie Wsi Przysietnica

Dziś 19.09.2021 w Domu Strażaka odbyło się Zebranie Wiejskie Wsi Przysietnica. Obrady otworzyła Pani sołtys Bożena Ogorzały, witając  wiceburmistrza Starego Sącza Kazimierza Gizickiego jak również radnych Rady Miejskiej w Starym Sączu w osobach: Zofię Golonka, Jana Tokarczyk

Spotkanie z artystami w Przysietnicy

Spotkanie z artystami w Przysietnicy

Dziś podczas 12 Starosądeckiego Jarmarku Rzemiosła w Przysietnicy gościliśmy  przyjaciół ze Stowarzyszenia Ludzi Twórczych z Brzozowa. Spotkanie miało miejsce w naszej bibliotece, gdzie rozmawialiśmy o wartości bibliotek w tworzeniu dziedzictwa kultury społeczności loka